• Superfície: 1.649,00m2
  • Coeficient d'ocupació: No disponible
  • Edificabilitat: No disponible
  • Retrontolls a vials: No disponible
  • Retrontolls a límits: No disponible
  • Altura màxima: No disponible
  • Nombre de pisos/plantes: No disponible
  • Possibilitat de soterrani: No
  • Preu: No disponible
  • Preu/m2: No disponible