Situada en el cor del Corredor Mediterrani, Sagunt exerceix com a nus intermodal i ciutat vertebradora de l’economia regional i nacional.

Des dels seus inicis, la ciutat ha sigut vista per diferents civilitzacions com una llar per a l’assentament de poblacions i el creixement econòmic. Del comerç a la indústria, i més recentment el sector serveis, les fortaleses del nostre territori han exercit d’atractius per a generar i potenciar l’activitat econòmica.
 
Entre les principals virtuts de Sagunt hem de destacar:
 
1.- Posicionament Geoestratègic: des de fa anys, les grans teories de localització industrial apunten a les economies d’aglomeració com un factor determinant. El benefici que extrauen les empreses d’ubicar-se les unes de les altres i la distància amb els principals centres de negoci determinen en moltes ocasions el lloc que trien les empreses per a implantar-se.
 
Durant segles el seu emplaçament i les bones condicions orogràfiques han convertit la ciutat en lloc de desenvolupament de nombroses activitats econòmiques: va ser port comercial antany, centre nacional de la indústria siderúrgica i hui aspira a tornar a ser referent industrial amb una oferta de sòl industrial única a Europa.
 
La cultura empresarial heretada del passat es visualitza en l’actual estructura empresarial. Sagunt és terra d’emprenedoria i la seua amalgama d’activitats potencia les sinergies de les empreses ja situades. En conjunt, la ciutat actua de reclam per a aquelles empreses que busquen instal·lar-se en un entorn ideal per a expandir nous negocis.
 
2.- Una ciutat connectada al món: Sagunt gaudeix d’una posició envejable en disposar d’un entramat comunicatiu que acosta les seues empreses a les principals zones industrials del país.
 
Compta amb una densa xarxa de carreteres formada per autovies i autopistes que articulen la Comunitat Valenciana de nord a sud i que connecten directament la ciutat amb les principals ciutats d’Espanya.
 
La xarxa de comunicació terrestre es completa amb el transport per ferrocarril i ací ha d’incidir-se en la millora de les seues infraestructures i com el desenvolupament de l’alta velocitat en el Corredor Mediterrani i la seua adaptació a l’ample internacional ens connectaran de manera més eficient amb Catalunya i el nord d’Europa.
 
Integrat dins de l’Autoritat Portuària de València, el port de Sagunt és un port de referència en el trànsit de mercaderies al Mediterrani. Si històricament la siderúrgia tenia un gran pes en el trànsit marítim, en l’actualitat aquest recinte destaca més en la circulació de gas natural, vehicles, contenidors i granel sòlid.
 
Finalment, l’autovia A-7 connecta Sagunt amb l’Aeroport de Manises en menys de 30 minuts i l’autovia CV-10 connecta la ciutat amb l’aeroport de Castelló de la Plana (CDT). Tots dos aeroports mantenen vols regulars amb les principals ciutats espanyoles i europees.
 
 
3.- Gran oferta de sòl industrial amb equipaments i serveis avançats: actualment existeixen 11 àrees industrials que reuneixen més de 8 milions de metres quadrats on les empreses troben infraestructures i equipaments adaptats a les necessitats actuals. En totes aquestes àrees, a més de sòl industrial, existeix una reserva de sòl terciari, sòl dotacional i àmplies zones verdes.
 
Cadascun d’aquests espais industrials disposa de subministraments i serveis avançats a més de sistemes de vigilància i una xarxa comunicativa que els connecta ràpidament amb el port de Sagunt, així com les principals carreteres i centres productius tant del litoral mediterrani com de l’interior. Els diferents centres industrials, a més, posseeixen una connexió directa a les autovies A-7 i A-23 i a tan sols 15 minuts de l’enllaç A-3 amb l’A-7.
 
En total, hi ha més de 200 empreses repartides entre aquestes àrees industrials, xifra que en els últims anys ha crescut gradualment i que continua llançant bones perspectives de creixement. Finalment, no podem oblidar la disponibilitat de serveis locals adaptats a les necessitats particulars de la indústria, un factor que ofereix valor afegit al territori i que sempre exerceix d’element atraient en les economies de localització.
 
4.- Apostem per la indústria: la indústria va crear part de la nostra història, però la indústria també ha de formar part del nostre futur i per això som una ciutat compromesa amb la indústria de nova generació: aquella que és respectuosa amb el medi ambient, que està compromesa amb els valors de la ciutadania i que ofereix una oportunitat d’ocupació de qualitat a les persones.
 
I perquè Sagunt siga una ciutat atractiva per a les empreses no sols hi ha prou amb la seua posició geogràfica o infraestructures, també és important que aquestes se senten escoltades i recolzades a l’hora de desenvolupar els seus projectes.
 
A més de les ajudes europees, estatals i autonòmiques, posem a la disposició de les empreses que s’instal·len una sèrie d'instruments per a agilitar i facilitar la seua instal·lació en el nostre espai. Així, les empreses podran veure bonificats l’Impost de Béns Immobles, Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres, i l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 
A més, i per a impulsar i dinamitzar el teixit industrial de la ciutat, l’Ajuntament de Sagunt ofereix el seu assessorament per a simplificar els tràmits de creació i instal·lació d’empreses, realitza estudis de viabilitat per a nous projectes emprenedors i col·labora amb les associacions empresarials per a coordinar accions que reforcen el nostre posicionament territorial.
 
5.- Una població amb alta capacitat formativa: el capital humà dels territoris determina cada dia més la capacitat que aquests tenen per a atraure empreses i poder adaptar-se als cicles econòmics. En aquest sentit, el lligat industrial de la ciutat també té la seua translació a la seua població en forma de cultura empresarial i formació. Sagunt disposa d’una gran oferta formativa que dota els seus habitants d’habilitats tècniques multidisciplinàries molt apreciades entre les demandes actuals del mercat laboral.
 
La ciutat compta amb una formació diversificada que va des de centres d’atenció primària (18), secundària (10) fins a quatre centres de Formació Professional on s’imparteixen cicles formatius de grau mitjà i grau superior de preeminent caràcter industrial.
 
• IES Eduardo Merello:
- Grau Mitjà: instal·lacions elèctriques i automàtiques; instal·lacions de telecomunicacions; mecanitzat; manteniment electromecànic.
- Grau Superior: automatització i robòtica industrial; programació de producció industrial; mecatrònica industrial.
• IES Jorge Juan:
- Grau Mitjà: gestió administrativa; activitats comercials; electromecànica de vehicles automòbils; cures auxiliars d’infermeria; farmàcia i parafarmàcia; activitats fisicoesportives en el medi.
- Grau Superior: animació d’activitats físiques i esport; administració i finances; gestió de vendes i espais comercials; documentació sanitària; laboratori clínic i biomèdic.
• IES Camp de Morvedre:
- Grau Mitjà: sistemes microinformàtics i xarxes.
- Grau Superior: desenvolupament d’aplicacions multiplataforma; administració de sistemes informàtics en xarxa; animació 3D, jocs i entorns interactius.
• IES Clot del Moro:
- Grau Superior: tècnic superior en informació i comercialització turística. (No actiu).
 
Al costat d’aquests centres, la ciutat compta amb una Escola Oficial d’Idiomes, una Escola per a Adults i és seu de la UNED, que dona cobertura a una àmplia oferta de cursos formatius.
 
L’oferta educativa es completa amb els centres universitaris que es troben a València i Castelló. A menys de mitja hora de la Universitat de València, Universitat Politècnica de València i la Universitat Jaume I, Sagunt manté una estreta col·laboració amb aquests centres per a la realització de pràctiques i implementar accions entre la seua població i empreses.