L'Agència de Col·locació de l'Ajuntament de Sagunt és un servei d'ocupació pública municipal promogut i gestionat pel departament de Promoció Econòmica i Indústria, amb el doble objectiu d'ajudar les persones desocupades a trobar ocupació i de facilitar que les empreses troben el perfil idoni.

En què es beneficien les empreses d'aquest servei?

L'empresa es beneficiarà del coneixement del mercat laboral per part dels agents de desenvolupament local i de la base de dades de persones desocupades inscrites en elles.

Com realitzar una oferta d'ocupació en l'Agència de Col·locació?

Aquelles empreses interessades, podran registrar les seues dades en la web de sagunto.portalemp.com i indicar els llocs vacants a cobrir així com possibles necessitats formatives, o posant-se en contacte amb el departament a través del telèfon 96 265 58 86 o l'email promocioeconomica@aytosagunto.es emplenant aquesta fitxa.