• Área empresarial: Químico
 • Còdi:
 • Referencia catastral: 8437310YJ3971N
 • Adreça: Carretera Acceso iv planta, 51
 • Superfície: 118.560,00m2
 • Coeficient d'ocupació: No disponible
 • Edificabilitat: No disponible
 • Retrontolls a vials: No disponible
 • Retrontolls a límits: No disponible
 • Altura màxima: No disponible
 • Nombre de pisos/plantes: No disponible
 • Possibilitat de soterrani: No
 • Preu: No disponible
 • Preu/m2: No disponible