• Área empresarial: Ingruinsa
 • Còdi: I08
 • Referencia catastral: 7935812YJ3983S
 • Adreça: Carrer Almacen hierros, 58
 • Superfície: 2.088,00m2
 • Coeficient d'ocupació: No disponible
 • Edificabilitat: No disponible
 • Retrontolls a vials: No disponible
 • Retrontolls a límits: No disponible
 • Altura màxima: No disponible
 • Nombre de pisos/plantes: No disponible
 • Possibilitat de soterrani: No
 • Preu: No disponible
 • Preu/m2: No disponible