• Área empresarial: Parc Sagunt
 • Còdi:
 • Referencia catastral: 3704702YJ3930S
 • Adreça: Carrer Alqueria de l'advocat, 1
 • Superfície: 3.630,00m2
 • Coeficient d'ocupació: No disponible
 • Edificabilitat: No disponible
 • Retrontolls a vials: No disponible
 • Retrontolls a límits: No disponible
 • Altura màxima: No disponible
 • Nombre de pisos/plantes: No disponible
 • Possibilitat de soterrani: No
 • Preu: No disponible
 • Preu/m2: No disponible