• Área empresarial: SEPES
 • Còdi: S39
 • Referencia catastral: 5248915YJ3954N
 • Adreça: Carrer Calle albert eistein, 24
 • Superfície: 3.945,00m2
 • Coeficient d'ocupació: No disponible
 • Edificabilitat: No disponible
 • Retrontolls a vials: No disponible
 • Retrontolls a límits: No disponible
 • Altura màxima: No disponible
 • Nombre de pisos/plantes: No disponible
 • Possibilitat de soterrani: No
 • Preu: No disponible
 • Preu/m2: No disponible