• Área empresarial: SEPES
 • Còdi: S02
 • Referencia catastral: 5540101YJ3943N
 • Adreça: Carretera Acceso iv planta, 1 (nave)
 • Superfície: 77.989,00m2
 • Coeficient d'ocupació: No disponible
 • Edificabilitat: No disponible
 • Retrontolls a vials: No disponible
 • Retrontolls a límits: No disponible
 • Altura màxima: No disponible
 • Nombre de pisos/plantes: No disponible
 • Possibilitat de soterrani: No
 • Preu: No disponible
 • Preu/m2: No disponible