• Área empresarial: Camí a la Mar
 • Còdi:
 • Referencia catastral: 6334612YJ3963S
 • Adreça: Carretera Ar cami de la mar 2, 12 - este b
 • Superfície: 6.322,00m2
 • Coeficient d'ocupació: No disponible
 • Edificabilitat: No disponible
 • Retrontolls a vials: No disponible
 • Retrontolls a límits: No disponible
 • Altura màxima: No disponible
 • Nombre de pisos/plantes: No disponible
 • Possibilitat de soterrani: No
 • Preu: No disponible
 • Preu/m2: No disponible