Dades generals

Situació

 • Tiempo hasta centro de Sagunt: 2.00 minuts
 • Distància fins al centre de Sagunt: 1,00 km
 • Tiempo hasta centro de Port de Sagunt: 9.00 minuts
 • Distància fins al centre de Port de Sagunt: 5,00 km
 • Distància fins a València: 28,00 km
 • Temps fins a València: 30.00 minuts
 • Distancia al aeroport: 38,40 km
 • Temps fins al aeroport: 35.00 minuts
 • Distància al port de València: 33.10 km
 • Temps fins al port de València: 37.00 minuts

Infraestructures

 • Estat dels accessos: Bueno
 • Asfaltat dels accesos: Bueno
 • Ample dels accesos: Bueno
 • Xarxa de sanejament:
 • Xarxa de abastiment:
 • Xarxa d'alta tensió:
 • Xarxa de baixa tensió:
 • Xarxa d'enllumenat públic:
 • Xarxa de telefonia:
 • Xarxa de fibra òptica:
 • Xarxa de gas:
 • Xarxa de banda ampla:
 • Cobertura de telefonía mòbil:
 • Punt net:
 • Zones verdes:
 • Servici de missatgeria:
 • Servici de restauració:
 • Entitats financeres:
 • Servicis de guarderia:
 • Servici de vigilancia:
 • Gestió de residus:
 • Gestió del aigua:
 • Control de qualitat del aire:
 • Control de contaminació acústica:
 • Mesures d'eficiència energètica:
 • Pla de seguretat i emergencia del àrea:
 • Denominació: Parque de bomberos
 • Distància: 2,00 km
 • Temps d'arribada al àrea: 4.00 minuts

Instruments urbanístics

Dades urbanístiques

 • Parcel·la mínima: 120,00  m2
 • Altura màxima: 7,00  metres

Les nostres empreses

Imagen del comercio
Optyme

Carrer De Valencia , 110